Kvinesdal IL

Utleie klubbhus

Utleie klubbhus

Leieformål
Lokalet kan kun leies til møter, årsmøter, lag/foreninger, barneselskaper og lukkede selskaper som, jubileer, konfirmasjon, bryllup, dåp etc.
Vi forbeholder oss retten til å avslå forespørsel om leie.

 

AVTALE OM LEIE AV KLUBBHUS – KVINESDAL STADION

LEIETAKER: __________________________________

TIDSROM: ___________________________________

ANSVARLIG PERSON ___________________________________

PRISER:
Festsal, kjøkken:       kr. 3500,-  ( da kan også kafeteriaen disponeres)    
Kafeteria, kjøkken:    kr. 2000,-
Møterom:                    kr.  500,-

Ved arrangement der det er behov for pynting eller annen rigging, kan lokalene disponeres kvelden før, så sant det ikke er til hinder for andre arrangement.

Utvask er inkludert i prisen, dette gjelder vask av bord, gulv, toaletter og gang.

NB! Leietaker må selv sørge for oppvask og rydding i henhold til listen nedenfor, slik at lokalene er klare til overtakelse innen tidspunktene som er oppgitt.

 Stearin fjernes fra lysestaker, bordplater, stoler og gulv

 Bord og stoler settes tilbake til sånn de opprinnelig stod.

 Brukt kjøkkenutstyr, servise, glass, bestikk etc. skal vaskes i oppvaskmaskinen (bruksanvisning henger på kjøkkenet), samt settes tilbake på anvist plass.

 Angitt oppvaskmiddel til oppvaskmaskinen skal benyttes

 Komfyr/stekeovn rengjøres.

All søppel må fjernes. Søppel bæres til container/søppelbeholder ute.

Glass, tomflasker, drikkebokser o.l. skal ikke legges i søppelcontaineren. Dette legge i sorte søppelsekker.

VIKTIG: Utsiden av lokalene skal ryddes for flasker, søppel etc. før lokalene forlates på kvelden/natt.

Lokalene skal være ferdig ryddet innen kl. 12.00 dagen etter (lørdag og søndag.) og innen kl. 09:00 mandag morgen og klart for renholder å utføre sin oppgave.
Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst. Lyset slukkes når lokalene forlates.

Utleier forbeholder seg retten til å inspisere og godkjenne utført opprydding og oppvask. Hvis klubbhuset forlates på en måte, slik at det er nødvendig for vår renholder
å måtte ta ekstra arbeid, må leietaker regne med en ekstraregning pålydende kr 300,- pr påbegynt time.

Røyking
Kvinesdal stadion er røykfritt område. Det er ikke tillatt med røyking inne i klubbhuslokalene eller på uteterrassen. Røyking skal kun skje på anvist område på baksiden av
klubbhuset.

Brann
Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i klubbhusets branninstrukser, rømningsveger og plassering av slokkeutstyr. Ved brann ring 110.
Det er ikke tillatt med fakler eller annen ild på uteterrassen foran klubbhuset.

Kjøkken, mat og drikke: Kjøkkenet er godt utstyrt for oppvarming og ferdigstilling av forhånds-produsert mat. Det er også gode muligheter til å lage mat.
Kjøkkenet har stort kjøleskap, frysere og god anretningskapasitet, samt godt med avstillingsplass. 

Generelt: Leietaker er ansvarlig for alle kostnader og ethvert økonomisk tap Kvinesdal IL måtte lide p.g.a. uforsiktig/uansvarlig bruk av materiell og utstyr,
hærverk og lignende, som kan tilbakeføres til leietaker eller leietakers gjester. Leietaker er således ansvarlig for at klubbhuset med inventar og utstyr behandles på
en aktsom og ordentlig måte.
Eventuelle skader eller mangler skal omgående og innen leietidens utløp meddeles til den ansvarlige for utleien. Kvinesdal IL tar ikke ansvar for varer og utstyr
som leietaker har med. Alt utstyr skal fjernes før lokalene forlates.

Den som skriver under på dette bekrefter at han/hun har lest betingelser for å leie klubbhuset.

Kvinesdal, dato ______________

______________________________________________________

Hovedleder for arr.

 


Kvinesdal Idrettslag
Postboks 73, 4490 Kvinesdal
post@kvinesdalil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift