Kvinesdal IL

Politiattester

Politiattester

POLITIATTESTER

Viktig info ang. politiatester fra Norges Idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/

Som dere ser i linken overnfor er det mye uklarhet ang. politiattester. Norges idrettsforbund har bedt om klare retningslinjer fra Politidirektoratet, og inntil
det foreligger vil de ikke godkjenne attester som søkes om fornyelse.  De regnes som godkjente selv om de er over 3 år.  Dvs at de som har attest fra før av,
ikke trenger søke om fornyelse inntil videre.  De trenere/ledere som kommer nye til i idrettslag må søke, se prosedyre under.

 

Fra 1.1.2009 er alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) pliktig til å innhente poliitattest for personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.
Søknaden må du logge deg inn på selv og fylle ut. Linken til søknaden finner du her:
 
Søknad fyller du ut elektronisk på denne siden.
Her finnes også mer informasjon om ordningen.

Det må fylles ut og legges ved/skannes inn et bekreftelsesskjema på din oppgave i idrettslaget, dette skjemaet finner du her:
 
Hvordan dette gjennomføres i Kvinesdal Idrettslag:
Kvinesdal idrettslag har etter retningslinjer fra NIF oppnevnt en person som er ansvarlig for håndtering av saker knyttet til politiattester. Denne personen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til. 

Hvert lag må ha en person som er ansvarlig for at alle trenere/ledere på sitt lag har innhentet politiattest. Det anbefales at gruppene har en årlig gjennomgang at alle trenere/ledere har godkjent politiattest.
 
Attesten får du sendt hjem til deg etter å ha søkt elektronisk, den skal fremvises ansvarlig i KIL på kontoret.
 
En politiattest med anmerkning betyr at den aktuelle personen har en dom eller er siktet/tiltalt for seksualforbrytelse. Den personen kan ikke ha inneha oppgaver i idrettslaget som inneærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.
 
Ved spørsmål om politiattest kontakt kontoret i KIL på tlf. 97709935
 


Kvinesdal Idrettslag
Postboks 73, 4490 Kvinesdal
post@kvinesdalil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift